cc576reg0imczlpij2eolnkt6bzr2x
 

הקרן להלוואות בערבות המדינה

מזה למעלה מעשור מפעילה המדינה, באמצעות אגף החשב הכללי במשרד האוצר, קרנות הלוואה לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, במטרה להקל את הנגישות באשראי לעסקים אלה, המהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק. ערבות המדינה מאפשרת לגורמים המממנים להציע אשראי לעסקים אשר לא היו מקבלים אותו אילולא הערבות.

בשיתוף עם הבנקים

מזרחי טפחות.jfif