cc576reg0imczlpij2eolnkt6bzr2x
top of page
%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F%20%D7%90%
%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F%20%D7%90%

הלוואות לעסקים

במסלול קורונה 2021

%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F%20%D7%90%

גייסנו ליותר מ-

700 בעלי עסקים

121,000,000 ₪

סכום מצטבר בגובה

מהבנקים והקרנות

הלוואות במסלול קורונה

בעלות מסובסדת במימון מש' הכלכלה

בגובה 117 ₪ כולל מע"מ

עיצוב ללא שם.png
%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F%20%D7%90%
%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F%20%D7%90%

למה לשלם יותר?

יותר מ-132,000 עסקים הגישו

בקשה להלוואה במסלול קורונה.

לא מעט שילמו אלפי שקלים לחברות יעוץ

לכל הגשה ואנחנו שואלים למה?

 

למה לשלם כל כך הרבה כשכל בעל עסק יכול לקבל יעוץ מקצועי וליווי לקבל הלוואה בעלות מסובסדת בגובה 117₪ בלבד ?

%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F%20%D7%90%

תנאי ההלוואה

במסלול הקורונה

 • תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה.

 • החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5% בממוצע

 • אפשרות לדחיית החזרים של עד 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)

 • ביטחונות נמוכים עד 5% מגובה ההלוואה (במקום 25%)

 • פריסה של עד 10 שנים בהחזרי ההלוואה (כולל הגרייס)

 • ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה

 • עד 40% מהמחזור השנתי ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪

 • עסקים קטנים שנפתחו בשנת 2020 (ינואר - אפריל) תוענק הזכות להלוואה בגובה 16% מהמחזור.​

* גובה הריבית ומשך ההלוואה נתונים לשיקול הבנק.

%D7%9C%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%9F%20%D7%90%

הלוואות לעסקים במסלול קורונה

למי מיועד המסלול המיוחד של הקרן בערבות המדינה?

 • עסק פטור, עוסק מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה

 • בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ בשנה שקדמה לבקשה.

 • בעלי עסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

 • עבור עסקים שקיבלו הלוואה בעבר , רשאים להגיש

 • בקשת השלמה ל 40%.

להכין את העסק לשנת 2021 (6).png

רשימת המסמכים הדרושים לסיוע בהגשה לקרן בערבות המדינה מסלול לעסקים נפגעי קורונה

בנקים (כל חשבון עסקי):

 • ריכוז יתרות

 • פירוט הלוואות

 • עו"ש 3 חודשים מאזן

דוחות לחברה בע"מ:

 • דוחות מבוקרים לשנים 2018-2019

 • מאזן בוחן לשנים 2020-2021

 • דיווחי מע"מ לשנים 2019-2021

 • דיווחי עובדים לשנים 2020-2021

 • תעודת עוסק מורשה ותעודות זהות בעלים

דוחות לעוסק מורשה:

 • דוחות רווח והפסד לשנים 2018-2021

 • שומות 2018-2019

 • דיווחי מע"מ לשנים 2019-2021

 • דיווחי עובדים לשנים 2019-2021

 • תעודת עוסק מורשה ותעודות זהות בעלים

bottom of page