cc576reg0imczlpij2eolnkt6bzr2x
 

מסלול ייעודי למימון הון חוזר להתמודדות עם השפעת התפרצות נגיף הקורונה 


על רקע התפרצות נגיף הקורונה, הוחלט על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. 
חשוב לציין - באפשרותך לבצע את הליך ההרשמה לבד.

 
אנו ממליצים לבצע את התהליך כולו באמצעות שיתוף הפעולה שלנו עם מעוף של משרד הכלכלה כדי שנוכל ללוות אותך לאורך כל התהליך.

לפרטים נוספים התקשרו עכשיו : 04-6963337

 תנאי ההלוואה - במסלול הקורונה


•    תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5% בממוצע
•    אפשרות לדחיית החזרים של עד 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)
•    ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% (במקום 70%)
•    ביטחונות נמוכים עד 5% מגובה ההלוואה (במקום 25%)
•    פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
•    הליך מזורז לטיפול בבקשה - 7 ימי עסקים בבנק מרגע הגשת הבקשה.
•    ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה
•    16% מהמחזור השנתי ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪


יתרונות התוכנית


•    ללא ריבית בשנה הראשונה והחל מהשנה השנייה ריבית מוזלת ביחס למחירי השוק.
•    הגשת בקשה עצמאית בהליך קצר וידידותי של מילוי פרטים בסיסיים בלבד.
•    פריסת תשלומים ל-5 שנים.
•    אפשרות לדחיית תשלום ראשון ב-12 חודשים.


למי מיועד המסלול המיוחד של הקרן בערבות המדינה?


•    עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה .
•    בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ בשנה שקדמה לבקשה.
•    נקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.

צרו קשר :  

Thanks! Message sent.