למי מיועד המסלול המיוחד של הקרן בערבות המדינה?


•    עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה .
•    בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ בשנה שקדמה לבקשה.
•    נקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.​

•    עבור עסקים שקיבלו הלוואה בעבר לפי עד 16% מהמחזור, רשאים להגיש בקשת השלמה ל 24%.

הלוואות לעסקים בערבות המדינה במסלול קורונה - דיסנס יעוץ לעסקים

להלן רשימת המסמכים הדרושים לסיוע בהגשה לקרן בערבות המדינה מסלול לעסקים נפגעי קורונה:  

דוחות לעוסק מורשה :
   דוחות רווח והפסד לשנים 2017-2020

•   דיווחי מע"מ לשנים 2019-2020

•   דיווחי עובדים לשנים 2019-2020

דוחות לחברה בע"מ :

•   דוחות מבוקרים לשנים 2017-2018*
•   מאזן בוחן לשנים 2019-2020 
•   דיווחי מע"מ לשנים 2019-2020
•   דיווחי עובדים לשנים 2019-2020


תעודות:
•  תעודת עוסק מורשה ותעודות זהות בעלים


בנקים (כל חשבון עסקי):
•   ריכוז יתרות
•   פירוט הלוואות
•   עו"ש 3 חודשים

במידה ויש ירידה של מעל 50% בהכנסות של בחודשים אפריל או מאי 2020 צריך
•  להעביר אישור רואה חשבון
•  נא לבקש שירשום מכתב על נייר הלוגו שלו ולחתום באופן נפרד על כל חודש:
•  אישור על ירידה של מעל 50% בהכנסות חודש אפריל 2020 לעומת אפריל 2019  
•  אישור על ירידה של מעל 50% בהכנסות חודש מאי 2020 לעומת מאי 2019

•  נא לציין מחזורים עבור כל חודש.

•  יתכן ותידרשו למסמכים נוספים בהתאם לדרישות הבנק

סניפי מעוף בצפון

 תנאי ההלוואה - במסלול הקורונה


•    תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5% בממוצע
•    אפשרות לדחיית החזרים של עד 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)
•    ביטחונות נמוכים עד 5% מגובה ההלוואה (במקום 25%)
•    פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה (כולל הגרייס)
•    ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה
•    עד 24% מהמחזור השנתי ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪

צרו קשר :